Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Kết quả tìm kiếm tag "cau hoi thi adwords"

  Số liệu thống kê nào cho thấy mức độ thường xuyên một lần nhấp đã dẫn tới một chuyển đổi?
  Tùy chọn đặt giá thầu nào tốt nhất nếu một nhà quảng cáo muốn tăng thêm số lần nhấp từ thiết bị di động?
  Một khách hàng muốn quảng bá ứng dụng dành cho thiết bị di động mới của cô ấy bằng cách hiển thị quảng cáo trong các ứng dụng dành cho thiết bị di động khác. AdWords có thể giúp hoàn thành mục tiêu của cô ấy bằng cách nào?
  Laura điều hành một cửa hàng trực tuyến với lượng hàng đồ chơi và trò chơi của trẻ em lớn. Bạn sẽ sử dụng định dạng quảng cáo nào cho chiến dịch của Laura để tiếp cận những người quan tâm đến việc mua trò chơi của trẻ em?
  Nếu bạn muốn quảng cáo của mình hiển thị trên những trang web nhất định trên mạng Internet, bạn có thể thêm những trang web này làm:
  Quảng cáo chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) cạnh tranh với quảng cáo giá mỗ nghìn lần hiển thị (CPM) như thế nào trên Mạng hiển thị của Google?
  Mimi muốn tiếp cận những người đang tìm kiếm đồ nướng, nhưng chỉ muốn hiển thị quảng cáo của mình trong những giờ cô ấy mở cửa. Loại chiến dịch nào là phù hợp nhất?
  Blake tập trung vào xây dựng thương hiệu và quan tâm đến việc quảng cá của anh ấy được xem hơn là tạo ra số lần nhấp. Tính năng nào trong số những tính năng này phù hợp nhất với anh ấy?
  Một trong những khách hàng của bạn muốn biết lý do tại sao một chiến dịch vượt quá ngân sách hàng ngày được chỉ định trong liên tục vài ngày. Bạn sẽ giải thích gì cho khách hàng của mình về cách hoạt động của hệ thống AdWords?
  Đầu  Trước   15  16  17  18  19  20  21  22  23   Tiếp  Cuối