Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Tùy chọn đặt giá thầu nào tốt nhất nếu một nhà quảng cáo muốn tăng thêm số lần nhấp từ thiết bị di động

      3.905    4.67/5 trong 6 lượt 
  Tùy chọn đặt giá thầu nào tốt nhất nếu một nhà quảng cáo muốn tăng thêm số lần nhấp từ thiết bị di động?

  -  Điều chỉnh giá thầu trên thiết bị di động

  -  Giá mỗi chuyển đổi (CPA)

  -  Chiến lược đặt giá thầu linh hoạt cho vị trí mục tiêu trên trang tìm kiếm

  -  Lợi tức chi tiêu quảng cáo (ROAS) mục tiêu 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận