Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Chiến lược chi phí mỗi lượt nhấp nâng cao (ECPC) là loại chiến lược đặt giá thầu tự động nào?

      666    4.83/5 trong 6 lượt 
  Câu hỏi thi chứng chỉ quảng cáo hiển thị của Google Ads: Chiến lược chi phí mỗi lượt nhấp nâng cao (ECPC) là loại chiến lược đặt giá thầu tự động nào?
   

  Chiến lược đặt giá thầu tập trung vào lượt chuyển đổi

   

          có 0 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

  Chiến lược đặt giá thầu dựa trên mức độ nhận biết

   

          có 0 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

  Chiến lược đặt giá thầu tập trung vào doanh thu

   

          có 0 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

  Chiến lược đặt giá thầu tập trung vào sự cân nhắc

   

          có 12 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

  Quảng cáo

   

  Bình luận