Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Việc sử dụng lượt chuyển đổi phân bổ theo lượt nhấp không phải lần cuối cùng giúp ích như thế nào cho chức năng dự báo của Công cụ lập kế hoạch hiệu suất?

      1.393    4.83/5 trong 6 lượt 
  Câu hỏi thi chứng chỉ quảng cáo hiển thị của Google Ads: Việc sử dụng lượt chuyển đổi phân bổ theo lượt nhấp không phải lần cuối cùng giúp ích như thế nào cho chức năng dự báo của Công cụ lập kế hoạch hiệu suất?
   

  Xác định phương án nhắm mục tiêu theo vị trí có lợi nhất

   

          có 0 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

  Giúp phân bổ ngân sách nhằm gia tăng lượt chuyển đổi

   

          có 13 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

  Tìm cơ hội tăng trưởng liên quan tới phương án nhắm mục tiêu theo thiết bị

   

          có 0 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

  Giúp khai thác xu hướng theo mùa trong suốt cả năm

   

          có 0 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

  Quảng cáo

   

  Bình luận