Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Quảng cáo hiển thị thích ứng mang lại lợi ích gì?

      394    4.85/5 trong 7 lượt 
  Câu hỏi thi chứng chỉ quảng cáo hiển thị của Google Ads: Quảng cáo hiển thị thích ứng mang lại lợi ích gì?
   

  Phạm vi tiếp cận, quy mô, khả năng kiểm soát

   

          có 0 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

  Phạm vi tiếp cận, sự đơn giản, công nghệ tự động hoá

   

          có 12 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

  Toàn quyền kiểm soát về quảng cáo và phạm vi tiếp cận

   

          có 0 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

  Quyền kiểm soát quảng cáo hoàn toàn và sự đơn giản

   

          có 0 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

  Quảng cáo

   

  Bình luận