Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Công ty của bạn cung cấp dịch vụ bảo trì nhà cửa và bạn muốn tiếp cận nhiều khách hàng tiềm năng hơn. Tuy nhiên, ngân sách của bạn khá là hạn hẹp.

      392    4.87/5 trong 4 lượt 
  Câu hỏi thi chứng chỉ quảng cáo hiển thị của Google Ads: Công ty của bạn cung cấp dịch vụ bảo trì nhà cửa và bạn muốn tiếp cận nhiều khách hàng tiềm năng hơn. Tuy nhiên, ngân sách của bạn khá là hạn hẹp.
   

  Tại sao Google Ads là lựa chọn phù hợp với bạn?

   

          có 1 trong tổng số 18 bạn chọn câu trả lời này

  Bạn có thể đặt ngân sách theo ý mình và thay đổi ngân sách bất cứ lúc nào.

   

          có 0 trong tổng số 18 bạn chọn câu trả lời này

  Với Google Ads, bạn sẽ luôn thanh toán theo chi phí cho mỗi lượt tiếp cận (đã định sẵn dựa trên ngân sách của bạn).

   

          có 17 trong tổng số 18 bạn chọn câu trả lời này

  Các mô hình máy học sẽ tự động xác định ngân sách quảng cáo của bạn.

   

          có 0 trong tổng số 18 bạn chọn câu trả lời này

  Quảng cáo

   

  Bình luận