Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Tính năng đặt giá thầu tự động có thể giúp nhà quảng cáo cải thiện điều gì?

      136    4.83/5 trong 3 lượt 
  Câu hỏi thi chứng chỉ quảng cáo hiển thị của Google Ads: Tính năng đặt giá thầu tự động có thể giúp nhà quảng cáo cải thiện điều gì?
   

  Hiệu suất

   

          có 1 trong tổng số 15 bạn chọn câu trả lời này

  Lời kêu gọi hành động

   

          có 0 trong tổng số 15 bạn chọn câu trả lời này

  Ngôn ngữ

   

          có 0 trong tổng số 15 bạn chọn câu trả lời này

  Khả năng cạnh tranh

   

          có 14 trong tổng số 15 bạn chọn câu trả lời này

  Quảng cáo

   

  Bình luận