Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Alex đã đọc rất nhiều về Chiến dịch ứng dụng của Google và anh ấy háo hức bắt đầu một trong những chiến dịch của riêng mình

      728    4.65/5 trong 18 lượt 
  Alex đã đọc rất nhiều về Chiến dịch ứng dụng của Google và anh ấy háo hức bắt đầu một trong những chiến dịch của riêng mình. Điều đầu tiên anh ấy nên làm trước khi chuyển sang giao diện Google Ads là gì?
   

  Xác định mục tiêu mà anh ấy muốn đạt được với Chiến dịch ứng dụng.

   

          có 26 trong tổng số 28 bạn chọn câu trả lời này

  Tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng về các ứng dụng thuộc các doanh nghiệp tương tự.

   

          có 0 trong tổng số 28 bạn chọn câu trả lời này

  Tạo một thư viện nội dung mà anh ấy có thể sử dụng trong quá trình tạo quảng cáo.

   

          có 2 trong tổng số 28 bạn chọn câu trả lời này

  Thu thập phản hồi từ những người đã sử dụng ứng dụng của anh ấy thường xuyên.

   

          có 0 trong tổng số 28 bạn chọn câu trả lời này

  Quảng cáo

   

  Bình luận