Tiện ích nào có thể giúp tăng số lượt cài đặt ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn

12/08/2019    528    4.6/5 trong 5 lượt 
Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Tiện ích nào có thể giúp tăng số lượt cài đặt ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn?
 

Tiện ích ứng dụng

 

        có 18 trong tổng số 23 bạn chọn câu trả lời này

Tiện ích liên kết trang web

 

        có 1 trong tổng số 23 bạn chọn câu trả lời này

Tiện ích đoạn nội dung có cấu trúc

 

        có 4 trong tổng số 23 bạn chọn câu trả lời này

Danh sách tiếp thị lại cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm (RLSA)

 

        có 0 trong tổng số 23 bạn chọn câu trả lời này

Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

Bình luận

Bài viết ngẫu nhiên

Mạng thư viện

Giới thiệu

Tìm kiếm với Google

Bài viết mới

Liên kết

Mạng thư viện