Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Để nắm bắt đầy đủ hơn về đóng góp của thiết bị di động đối với hoạt động bán hàng, nhà quảng cáo cần cân nhắc điều gì?

      1.224    4.6/5 trong 5 lượt 
  Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Để nắm bắt đầy đủ hơn về đóng góp của thiết bị di động đối với hoạt động bán hàng, nhà quảng cáo cần cân nhắc điều gì?
   

  Mục đích của khách hàng

   

          có 0 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

  Chỉ là nhấp chuột cuối cùng

   

          có 0 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

  Không chỉ là nhấp chuột cuối cùng

   

          có 11 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

  Nhấp chuột đầu tiên và nhấp chuột cuối cùng

   

          có 2 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận