Để nắm bắt đầy đủ hơn về đóng góp của thiết bị di động đối với hoạt động bán hàng, nhà quảng cáo cần cân nhắc điều gì?

12/08/2019    344    4.6/5 trong 5 lượt 
Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Để nắm bắt đầy đủ hơn về đóng góp của thiết bị di động đối với hoạt động bán hàng, nhà quảng cáo cần cân nhắc điều gì?
 

Mục đích của khách hàng

 

        có 0 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

Chỉ là nhấp chuột cuối cùng

 

        có 0 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

Không chỉ là nhấp chuột cuối cùng

 

        có 11 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

Nhấp chuột đầu tiên và nhấp chuột cuối cùng

 

        có 2 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

Bình luận

Giới thiệu

Tìm kiếm với Google

Liên kết

Mạng thư viện