Phương pháp để thiết kế một ứng dụng tốt là gì?

09/08/2019    339    4.6/5 trong 5 lượt 
Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Phương pháp để thiết kế một ứng dụng tốt là gì?
 

Hiển thị các tìm kiếm trước đây và giao dịch mua hàng gần đây dễ dàng.

 

        có 1 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

Tự động phóng to nội dung của ứng dụng mà bạn biết là quan trọng nhất đối với người xem.

 

        có 12 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

Làm cho người dùng nhập thông tin hồ sơ người dùng có giá trị ngay khi họ mở ứng dụng lần đầu tiên.

 

        có 0 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

Không gây gián đoạn cho người dùng khi họ nhập sai vào biểu mẫu, chờ cho đến khi họ gửi biểu mẫu rồi cung cấp một báo cáo duy nhất về tất cả các lỗi.

 

        có 0 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

Bình luận

Giới thiệu

Tìm kiếm với Google

Liên kết

Mạng thư viện