Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Phương pháp để thiết kế một ứng dụng tốt là gì?

      1.019    4.6/5 trong 5 lượt 
  Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Phương pháp để thiết kế một ứng dụng tốt là gì?
   

  Hiển thị các tìm kiếm trước đây và giao dịch mua hàng gần đây dễ dàng.

   

          có 1 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

  Tự động phóng to nội dung của ứng dụng mà bạn biết là quan trọng nhất đối với người xem.

   

          có 12 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

  Làm cho người dùng nhập thông tin hồ sơ người dùng có giá trị ngay khi họ mở ứng dụng lần đầu tiên.

   

          có 0 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

  Không gây gián đoạn cho người dùng khi họ nhập sai vào biểu mẫu, chờ cho đến khi họ gửi biểu mẫu rồi cung cấp một báo cáo duy nhất về tất cả các lỗi.

   

          có 0 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận