Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Trưng bày đề cập đến:

      954    4.6/5 trong 5 lượt 
  Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Trưng bày đề cập đến:
   

  Hiện tượng biến cửa hàng thực thành ứng dụng trưng bày cho người dùng di động

   

          có 0 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

  Hiện tượng mà nhiều thương hiệu khác nhau trong các danh mục tương tự cạnh tranh cho vị trí thương hiệu trên thiết bị di động

   

          có 0 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

  Hiện tượng mà các thương hiệu bán hàng hóa đặc biệt hoặc có số lượng giới hạn thông qua thiết bị di động

   

          có 1 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

  Hiện tượng biến cửa hàng thực thành phòng trưng bày cho các sản phẩm mà sau đó được mua trực tuyến hoặc qua thiết bị di động

   

          có 11 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận