Trưng bày đề cập đến:

09/08/2019    287    4.6/5 trong 5 lượt 
Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Trưng bày đề cập đến:
 

Hiện tượng biến cửa hàng thực thành ứng dụng trưng bày cho người dùng di động

 

        có 0 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

Hiện tượng mà nhiều thương hiệu khác nhau trong các danh mục tương tự cạnh tranh cho vị trí thương hiệu trên thiết bị di động

 

        có 0 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

Hiện tượng mà các thương hiệu bán hàng hóa đặc biệt hoặc có số lượng giới hạn thông qua thiết bị di động

 

        có 1 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

Hiện tượng biến cửa hàng thực thành phòng trưng bày cho các sản phẩm mà sau đó được mua trực tuyến hoặc qua thiết bị di động

 

        có 11 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

Bình luận

Giới thiệu

Tìm kiếm với Google

Liên kết

Mạng thư viện