Giới thiệu

Có nhiều bạn hỏi rằng tại sao Nha còn tên blog là Thành Nha XYZ. Thực sự đây là sự kết hợp giữa tên của mình là Thành Nha và ext của tên miền .XYZ nên gọi chung lại là Thành Nha XYZ cho dễ nhớ. P/s: Bàn tay này không phải của Nha nhé ^-^
Hành trình thử thách bản thân: 21 ngày dậy sớm
Tôi đã vượt qua chính mình bằng cách hoàn thành thử thách bản thân với 21 ngày dậy sớm. Đây cũng là một động lực cho chính mình để tôi có thể làm những việc khác. Vì đơn giản là...
Sự thật về Thành Nha XYZ
Hôm nay tôi có một sự thật muốn nói với các bạn về Thành Nha XYZ như một "bốc phốt" về Thành Nha, anh ấy là ai? Làm gì mà....

Giới thiệu

Tìm kiếm với Google

Bài viết mới

Liên kết

Mạng thư viện