Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Quảng cáo Hiển thị của Google giúp hàng ngàn nhà quảng cáo trên khắp thế giới đạt được mục tiêu tiếp thị mỗi ngày bằng cách nào?

      1.180    4.8/5 trong 5 lượt 
  Câu hỏi thi chứng chỉ quảng cáo hiển thị của Google Ads: Quảng cáo Hiển thị của Google giúp hàng ngàn nhà quảng cáo trên khắp thế giới đạt được mục tiêu tiếp thị mỗi ngày bằng cách nào?
   

  Loại quảng cáo này giúp họ tập trung vào các chiến dịch của mình trên Gmail hoặc TrueView để tách những đối tượng cụ thể hiệu quả hơn.

   

          có 2 trong tổng số 17 bạn chọn câu trả lời này

  Loại quảng cáo này giúp họ lựa chọn những video cụ thể trên YouTube để đặt quảng cáo.

   

          có 0 trong tổng số 17 bạn chọn câu trả lời này

  Loại quảng cáo này giúp họ chạy quảng cáo và kết nối với đối tượng thông qua Gmail, YouTube và hàng triệu trang web khác.

   

          có 15 trong tổng số 17 bạn chọn câu trả lời này

  Loại quảng cáo này giúp họ tạo các giải pháp mua hàng trực tuyến dành riêng cho các định dạng của quảng cáo Hiển thị.

   

          có 0 trong tổng số 17 bạn chọn câu trả lời này

  Quảng cáo

   

  Bình luận