Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Một nhà bán lẻ sở hữu một cửa hàng trực tuyến quy mô lớn chuyên bán đồ cổ. Nhà bán lẻ này muốn tạo một chiến dịch Hiển thị.

      496    4.65/5 trong 18 lượt 
  Câu hỏi thi chứng chỉ quảng cáo hiển thị của Google Ads: Một nhà bán lẻ sở hữu một cửa hàng trực tuyến quy mô lớn chuyên bán đồ cổ. Nhà bán lẻ này muốn tạo một chiến dịch Hiển thị. Hai trong số ba thông tin đầu vào mà nhà bán lẻ này phải cung cấp để tạo chiến dịch Hiển thị là gì? Chọn 2 câu trả lời đúng
   

  Vị trí ví dụ

   

          có 12 trong tổng số 25 bạn chọn câu trả lời này

  Các ví dụ về từ khoá

   

          có 0 trong tổng số 25 bạn chọn câu trả lời này

  Thành phần mẫu quảng cáo

   

          có 13 trong tổng số 25 bạn chọn câu trả lời này

  Số tiền ngân sách

   

          có 0 trong tổng số 25 bạn chọn câu trả lời này

  Quảng cáo

   

  Bình luận