Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Để hiểu toàn bộ giá trị của thiết bị di động, bạn phải tính đến

      964    4.6/5 trong 5 lượt 
  Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Để hiểu toàn bộ giá trị của thiết bị di động, bạn phải tính đến
   

  Số chuyển đổi trên thiết bị di động

   

          có 0 trong tổng số 9 bạn chọn câu trả lời này

  Chuyển đổi thiết bị chéo và chuyển đổi trên thiết bị di động

   

          có 1 trong tổng số 9 bạn chọn câu trả lời này

  Số lượt tải xuống ứng dụng, số cuộc gọi, số lượt đến cửa hàng, chuyển đổi thiết bị chéo, số chuyển đổi trên thiết bị di động

   

          có 8 trong tổng số 9 bạn chọn câu trả lời này

  Sử dụng định dạng quảng cáo trên thiết bị di động, tiện ích, ứng dụng và các phương pháp hay nhất về thiết kế trang web trên thiết bị di động

   

          có 0 trong tổng số 9 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận