Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Tại sao nhà quảng cáo quan tâm đến việc tăng số cuộc gọi đến doanh nghiệp của họ?

      995    4.6/5 trong 5 lượt 
  Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Tại sao nhà quảng cáo quan tâm đến việc tăng số cuộc gọi đến doanh nghiệp của họ?
   

  Gọi điện nhanh hơn.

   

          có 0 trong tổng số 16 bạn chọn câu trả lời này

  Người dùng trẻ tuổi thích đặt hàng bằng cách gọi điện hơn.

   

          có 1 trong tổng số 16 bạn chọn câu trả lời này

  Tỷ lệ chuyển đổi từ cuộc gọi thường cao hơn nhiều.

   

          có 15 trong tổng số 16 bạn chọn câu trả lời này

  Quảng cáo cuộc gọi trên thiết bị di động dễ thắng hơn trong các phiên đấu giá.

   

          có 0 trong tổng số 16 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận