Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Đặt giá thầu tự động là tùy chọn lý tưởng cho các nhà quảng cáo

      1.050    4.6/5 trong 5 lượt 
  Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Đặt giá thầu tự động là tùy chọn lý tưởng cho các nhà quảng cáo:
   

  không muốn dành nhiều thời gian quản lý từ khóa

   

          có 0 trong tổng số 11 bạn chọn câu trả lời này

  muốn tiết kiệm thời gian quản lý giá thầu dựa trên hàng trăm tín hiệu

   

          có 11 trong tổng số 11 bạn chọn câu trả lời này

  muốn đặt giá thầu của riêng mình cho các từ khóa riêng lẻ

   

          có 0 trong tổng số 11 bạn chọn câu trả lời này

  muốn đặt giá thầu của riêng mình cho các nhóm quảng cáo riêng lẻ

   

          có 0 trong tổng số 11 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận