Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Tiện ích nào sau đây không phải là loại tiện ích quảng cáo trên thiết bị di động?

      967    4.6/5 trong 5 lượt 
  Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Tiện ích nào sau đây không phải là loại tiện ích quảng cáo trên thiết bị di động?
   

  Tiện ích liên kết trang web

   

          có 0 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

  Tiện ích tải xuống

   

          có 12 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

  Tiện ích ứng dụng

   

          có 1 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

  Tiện ích cuộc gọi

   

          có 0 trong tổng số 13 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận