Giải pháp theo dõi chuyển đổi không sử dụng mã thường được đề xuất cho lượt tải ứng dụng xuống hệ điều hành Android thông qua SDK hoặc giải pháp từ máy chủ đến máy chủ khi ưu tiên tốc độ và tính dễ triển khai

07/08/2019    264    4.6/5 trong 5 lượt 
Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Giải pháp theo dõi chuyển đổi không sử dụng mã thường được đề xuất cho lượt tải ứng dụng xuống hệ điều hành Android thông qua SDK hoặc giải pháp từ máy chủ đến máy chủ khi ưu tiên tốc độ và tính dễ triển khai
 

Sai

 

        có 1 trong tổng số 16 bạn chọn câu trả lời này

Đúng

 

        có 15 trong tổng số 16 bạn chọn câu trả lời này

Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

Bình luận

Giới thiệu

Tìm kiếm với Google

Liên kết

Mạng thư viện