Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Để thu hút lại người dùng bằng một ứng dụng, hãy sử dụng các chiến lược sau

      888    4.6/5 trong 5 lượt 
  Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Để thu hút lại người dùng bằng một ứng dụng, hãy sử dụng các chiến lược sau
   

  Tạo danh sách email chung, tham gia vào liên lạc phản hồi, không sử dụng liên kết sâu và không theo dõi bên ngoài lượt cài đặt

   

          có 0 trong tổng số 15 bạn chọn câu trả lời này

  Tạo danh sách tiếp thị lại, tham gia vào liên lạc phản hồi, cung cấp điều gì đó độc đáo, sử dụng liên kết sâu và theo dõi tất cả mọi thứ ngoài cài đặt để hiểu người dùng có giá trị nhất của bạn

   

          có 15 trong tổng số 15 bạn chọn câu trả lời này

  Tạo danh sách tiếp thị lại, tham gia vào liên lạc phản hồi, cung cấp điều gì đó miễn phí và không theo dõi bất kỳ điều gì ngoài cài đặt

   

          có 0 trong tổng số 15 bạn chọn câu trả lời này

  Tạo danh sách tiếp thị lại, tham gia vào liên lạc phản hồi, sử dụng liên kết sâu và theo dõi bên ngoài lượt cài đặt đối với người dùng có giá trị nhất của bạn

   

          có 0 trong tổng số 15 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận