Để thu hút lại người dùng bằng một ứng dụng, hãy sử dụng các chiến lược sau

07/08/2019    257    4.6/5 trong 5 lượt 
Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Để thu hút lại người dùng bằng một ứng dụng, hãy sử dụng các chiến lược sau
 

Tạo danh sách email chung, tham gia vào liên lạc phản hồi, không sử dụng liên kết sâu và không theo dõi bên ngoài lượt cài đặt

 

        có 0 trong tổng số 15 bạn chọn câu trả lời này

Tạo danh sách tiếp thị lại, tham gia vào liên lạc phản hồi, cung cấp điều gì đó độc đáo, sử dụng liên kết sâu và theo dõi tất cả mọi thứ ngoài cài đặt để hiểu người dùng có giá trị nhất của bạn

 

        có 15 trong tổng số 15 bạn chọn câu trả lời này

Tạo danh sách tiếp thị lại, tham gia vào liên lạc phản hồi, cung cấp điều gì đó miễn phí và không theo dõi bất kỳ điều gì ngoài cài đặt

 

        có 0 trong tổng số 15 bạn chọn câu trả lời này

Tạo danh sách tiếp thị lại, tham gia vào liên lạc phản hồi, sử dụng liên kết sâu và theo dõi bên ngoài lượt cài đặt đối với người dùng có giá trị nhất của bạn

 

        có 0 trong tổng số 15 bạn chọn câu trả lời này

Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

Bình luận

Giới thiệu

Tìm kiếm với Google

Liên kết

Mạng thư viện