Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Chiến lược đặt giá thầu thông minh sử dụng học máy và dữ liệu tài khoản của bạn để giúp bạn làm gì?

      965    4.6/5 trong 5 lượt 
  Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Chiến lược đặt giá thầu thông minh sử dụng học máy và dữ liệu tài khoản của bạn để giúp bạn làm gì?
   

  Không cho tổng chi tiêu của bạn vượt quá giới hạn cố định mà bạn đặt ra.

   

          có 0 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

  Đưa ra các quyết định đặt giá thầu dựa trên đầy đủ thông tin và đánh giá chính xác thiết bị di động.

   

          có 12 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

  Giới hạn giá thầu của bạn ở các thời điểm trong ngày khi hoạt động cạnh tranh không gian quảng cáo là thấp nhất.

   

          có 0 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

  Cho phép bạn điều chỉnh giá thầu của mình theo cách thủ công để bạn hiển thị với khách hàng khi họ đang tìm bạn.

   

          có 0 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận