Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Quy trình chuyển đổi trên thiết bị di động không giống như trên máy tính để bàn hoặc máy tính bảng do tất cả các điều sau đây ngoại trừ

      954    4.6/5 trong 5 lượt 
  Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Quy trình chuyển đổi trên thiết bị di động không giống như trên máy tính để bàn hoặc máy tính bảng do tất cả các điều sau đây ngoại trừ:
   

  chức năng

   

          có 0 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

  cơ chế

   

          có 12 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

  ngữ cảnh

   

          có 0 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

  kích thước màn hình khác nhau

   

          có 0 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận