Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Bạn có thể chủ động theo dõi hai điều gì bằng Google Ads mà không thực hiện bất kỳ thay đổi nào về mã cho ứng dụng của mình?

      740    4.6/5 trong 5 lượt 
  Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Bạn có thể chủ động theo dõi hai điều gì bằng Google Ads mà không thực hiện bất kỳ thay đổi nào về mã cho ứng dụng của mình?
   

  Số lượt tải ứng dụng xuống Android và số lượt mua hàng trong ứng dụng trên Android

   

          có 1 trong tổng số 14 bạn chọn câu trả lời này

  Lượt cài đặt ứng dụng và dữ liệu nhân khẩu học về người dùng chính

   

          có 0 trong tổng số 14 bạn chọn câu trả lời này

  Bạn thực sự có thể theo dõi bất kỳ sự kiện tùy chỉnh nào mà bạn muốn xác định.

   

          có 0 trong tổng số 14 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả lượt cài đặt ứng dụng và tất cả lượt mua hàng trong ứng dụng

   

          có 13 trong tổng số 14 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận