Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Tại sao bạn nên tạo ứng dụng hoặc trang web dành cho thiết bị di động thay vì chỉ đổi kích thước trang web trên máy tính để bàn cho màn hình nhỏ hơn?

      939    4.6/5 trong 5 lượt 
  Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Tại sao bạn nên tạo ứng dụng hoặc trang web dành cho thiết bị di động thay vì chỉ đổi kích thước trang web trên máy tính để bàn cho màn hình nhỏ hơn?
   

  Trang web trên máy tính để bàn thường không tải nhanh trên thiết bị di động.

   

          có 0 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

  Người dùng thiết bị di động không cần tất cả các tính năng mà trang web có thể cung cấp.

   

          có 12 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

  Trình duyệt dành cho thiết bị di động không đủ mạnh để tải hầu hết các trang web trên máy tính để bàn.

   

          có 0 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

  Đây là một cách ít tốn kém để cung cấp cho khách hàng sử dụng thiết bị di động một nhóm tùy chọn hẹp hơn.

   

          có 0 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận