Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Khi bạn sử dụng chiến lược giá thầu tự động, chiến lược sẽ tự động tối ưu hóa giá thầu của bạn dựa trên

      945    4.6/5 trong 5 lượt 
  Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Khi bạn sử dụng chiến lược giá thầu tự động, chiến lược sẽ tự động tối ưu hóa giá thầu của bạn dựa trên
   

  dữ liệu cụm từ tìm kiếm của bạn

   

          có 0 trong tổng số 8 bạn chọn câu trả lời này

  chỉ báo hiệu suất chính (KPI) của bạn

   

          có 7 trong tổng số 8 bạn chọn câu trả lời này

  điểm chất lượng của bạn

   

          có 1 trong tổng số 8 bạn chọn câu trả lời này

  danh sách tiếp thị lại của bạn

   

          có 0 trong tổng số 8 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận