Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại giống như tiện ích gọi quảng cáo cho phép bạn bắt đầu một cuộc gọi bằng một thao tác chạm

      975    4.6/5 trong 5 lượt 
  Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại giống như tiện ích gọi quảng cáo cho phép bạn bắt đầu một cuộc gọi bằng một thao tác chạm. Những quảng cáo này khác với tiện ích gọi quảng cáo như thế nào?
   

  Quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại có thờ lượng ngắn hơn tiện ích gọi quảng cáo.

   

          có 0 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

  Quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại không bao gồm liên kết đến trang web dành cho thiết bị.

   

          có 12 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

  Quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại không xuất hiện trên thiết bị di động.

   

          có 0 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

  Quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại tốn nhiều chi phí hơn nhưng tiếp cận xa hơn.

   

          có 0 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận