Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu, có tính đến tín hiệu trong thời gian phiên đấu giá bao gồm thiết bị, địa điểm, thời gian trong ngày, danh sách tiếp thị, ngôn ngữ và hệ điều hành, sẽ tự động tối ưu hóa giá thầu trên

      781    4.6/5 trong 5 lượt 
  Giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu, có tính đến tín hiệu trong thời gian phiên đấu giá bao gồm thiết bị, địa điểm, thời gian trong ngày, danh sách tiếp thị, ngôn ngữ và hệ điều hành, sẽ tự động tối ưu hóa giá thầu trên:
   

  khoảng không quảng cáo tìm kiếm và hiển thị để giúp nhà quảng cáo đạt được mục tiêu giá mỗi nhấp chuột (CPC) mong muốn

   

          có 0 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

  khoảng không quảng cáo tìm kiếm và hiển thị để giúp nhà quảng cáo đạt được mục tiêu giá mỗi cài đặt mong muốn

   

          có 11 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

  khoảng không quảng cáo tìm kiếm để giúp nhà quảng cáo đạt được mục tiêu giá mỗi cài đặt mong muốn

   

          có 0 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

  khoảng không quảng cáo tìm kiếm và hiển thị để giúp nhà quảng cáo đạt được mục tiêu giá mỗi hiển thị mong muốn

   

          có 1 trong tổng số 12 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận