Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Tiếp thị lại động cho phép nhà quảng cáo

      1.664    4.6/5 trong 5 lượt 
  Tiếp thị lại động cho phép nhà quảng cáo:
   

  chạy lại quảng cáo để tăng lượng người sẽ nhìn thấy nó

   

          có 3 trong tổng số 22 bạn chọn câu trả lời này

  thu hút khách truy cập vào trang web bằng cách mở phiên trò chuyện

   

          có 0 trong tổng số 22 bạn chọn câu trả lời này

  hiển thị quảng cáo cho phép người nào đó trên thiết bị di động 24 giờ sau khi họ truy cập vào trang web trên một máy tính để bàn

   

          có 0 trong tổng số 22 bạn chọn câu trả lời này

  hiện thị cho khách truy cập trước đó quảng cáo trên trang web dựa trên sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ đã xem trên trang web

   

          có 19 trong tổng số 22 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận