Tiếp thị lại động cho phép nhà quảng cáo

13/06/2017    701    4.6/5 trong 5 lượt 
Tiếp thị lại động cho phép nhà quảng cáo:
 

chạy lại quảng cáo để tăng lượng người sẽ nhìn thấy nó

 

        có 2 trong tổng số 21 bạn chọn câu trả lời này

thu hút khách truy cập vào trang web bằng cách mở phiên trò chuyện

 

        có 0 trong tổng số 21 bạn chọn câu trả lời này

hiển thị quảng cáo cho phép người nào đó trên thiết bị di động 24 giờ sau khi họ truy cập vào trang web trên một máy tính để bàn

 

        có 0 trong tổng số 21 bạn chọn câu trả lời này

hiện thị cho khách truy cập trước đó quảng cáo trên trang web dựa trên sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ đã xem trên trang web

 

        có 19 trong tổng số 21 bạn chọn câu trả lời này

Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

Bình luận

Giới thiệu

Tìm kiếm với Google

Quảng cáo

Liên kết

Mạng thư viện