Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Một yếu tố mà hệ thống Adwords sử dụng để tính toán chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) thực tế

      3.658    4.6/5 trong 5 lượt 
  Một yếu tố mà hệ thống Adwords sử dụng để tính toán chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) thực tế của một quảng cáo là:
   

  giá thầu CPC tối đa của quảng cáo hiển thị ở vị trí #1 trên trang

   

          có 6 trong tổng số 61 bạn chọn câu trả lời này

  giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM) của quảng cáo hiển thị vị trí thấp hơn trên trang

   

          có 4 trong tổng số 61 bạn chọn câu trả lời này

  nhắm mục tiêu theo vị trí của quảng cáo hiển thị vị trí thấp hơn trên trang

   

          có 0 trong tổng số 61 bạn chọn câu trả lời này

  giá thầu CPC tối đa của quảng cáo hiển thị vị trí thấp hơn trên trang

   

          có 51 trong tổng số 61 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận