Một yếu tố mà hệ thống Adwords sử dụng để tính toán chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) thực tế

11/06/2017    2.385    4.6/5 trong 5 lượt 
Một yếu tố mà hệ thống Adwords sử dụng để tính toán chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) thực tế của một quảng cáo là:
 

giá thầu CPC tối đa của quảng cáo hiển thị ở vị trí #1 trên trang

 

        có 6 trong tổng số 55 bạn chọn câu trả lời này

giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM) của quảng cáo hiển thị vị trí thấp hơn trên trang

 

        có 4 trong tổng số 55 bạn chọn câu trả lời này

nhắm mục tiêu theo vị trí của quảng cáo hiển thị vị trí thấp hơn trên trang

 

        có 0 trong tổng số 55 bạn chọn câu trả lời này

giá thầu CPC tối đa của quảng cáo hiển thị vị trí thấp hơn trên trang

 

        có 45 trong tổng số 55 bạn chọn câu trả lời này

Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

Bình luận

Giới thiệu

Tìm kiếm với Google

Quảng cáo

Liên kết

Mạng thư viện