Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Zoe có một trang web bán thiệp chúc mừng điện tử có thể tuỳ chỉnh

      2.963    4.33/5 trong 6 lượt 
  Zoe có một trang web bán thiệp chúc mừng điện tử có thể tuỳ chỉnh. Điều gì có thể cản trở cô ấy nhận được nhiều khả năng chuyển đổi nhất?
   

  Rõ ràng trên các trang đích rằng cô ấy bán thiệp chúc mừng.

   

          có 5 trong tổng số 34 bạn chọn câu trả lời này

  Khi mọi người nhấp vào quảng cáo, họ được đưa đến danh mục khỏi bệnh.

   

          có 26 trong tổng số 34 bạn chọn câu trả lời này

  Trang đích hiển thị các thiệp phổ biến, dễ dàng điều hướng đến các danh mục cụ thể như sinh nhật, kỷ niệm, chúc mừng và khỏi bệnh.

   

          có 3 trong tổng số 34 bạn chọn câu trả lời này

  Một số từ khoá của cô ấy trên trang đích

   

          có 0 trong tổng số 34 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận