Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Để tạo trải nghiệm khách hàng phù hợp và hữu ích ở mọi điểm liên hệ, nhà quảng cáo trong tìm kiếm nên tập trung vào

      3.566    4.6/5 trong 5 lượt 
  Để tạo trải nghiệm khách hàng phù hợp và hữu ích ở mọi điểm liên hệ, nhà quảng cáo trong tìm kiếm nên tập trung vào:
   

  chỉ chạy quảng cáo trên thiết bị di động

   

          có 1 trong tổng số 29 bạn chọn câu trả lời này

  mang chủ đề chiến dịch quảng cáo truyền thống vào chiến dịch trực tuyến

   

          có 1 trong tổng số 29 bạn chọn câu trả lời này

  đáp ứng các nhu cầu của người tiêu dùng

   

          có 22 trong tổng số 29 bạn chọn câu trả lời này

  khởi chạy chiến dịch chéo

   

          có 5 trong tổng số 29 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận