Để tạo trải nghiệm khách hàng phù hợp và hữu ích ở mọi điểm liên hệ, nhà quảng cáo trong tìm kiếm nên tập trung vào

11/06/2017    1.122    4.6/5 trong 5 lượt 
Để tạo trải nghiệm khách hàng phù hợp và hữu ích ở mọi điểm liên hệ, nhà quảng cáo trong tìm kiếm nên tập trung vào:
 

chỉ chạy quảng cáo trên thiết bị di động

 

        có 0 trong tổng số 24 bạn chọn câu trả lời này

mang chủ đề chiến dịch quảng cáo truyền thống vào chiến dịch trực tuyến

 

        có 1 trong tổng số 24 bạn chọn câu trả lời này

đáp ứng các nhu cầu của người tiêu dùng

 

        có 18 trong tổng số 24 bạn chọn câu trả lời này

khởi chạy chiến dịch chéo

 

        có 5 trong tổng số 24 bạn chọn câu trả lời này

Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!
 

Bình luận

Giới thiệu

Tìm kiếm với Google

Liên kết

Mạng thư viện