Ai đó tìm kiếm trên máy tính xách tay và nhấp vào quảng cáo. Trang đích nào sẽ phù hợp nhất

11/06/2017    771    4.6/5 trong 5 lượt 
Ai đó tìm kiếm trên "máy tính xách tay" và nhấp vào quảng cáo. Trang đích nào sẽ phù hợp nhất?
 

Trang chủ cửa hàng máy tính

 

        có 4 trong tổng số 15 bạn chọn câu trả lời này

Trang hiển thị máy tính xách tay

 

        có 9 trong tổng số 15 bạn chọn câu trả lời này

Trang hiển thị máy tính bảng

 

        có 0 trong tổng số 15 bạn chọn câu trả lời này

Trang hiển thị cả máy tính xách tay và máy tính để bàn

 

        có 2 trong tổng số 15 bạn chọn câu trả lời này

Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!
 

Bình luận

Giới thiệu

Tìm kiếm với Google

Liên kết

Mạng thư viện