Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Ai đó tìm kiếm trên máy tính xách tay và nhấp vào quảng cáo. Trang đích nào sẽ phù hợp nhất

      2.204    4.6/5 trong 5 lượt 
  Ai đó tìm kiếm trên "máy tính xách tay" và nhấp vào quảng cáo. Trang đích nào sẽ phù hợp nhất?
   

  Trang chủ cửa hàng máy tính

   

          có 4 trong tổng số 15 bạn chọn câu trả lời này

  Trang hiển thị máy tính xách tay

   

          có 9 trong tổng số 15 bạn chọn câu trả lời này

  Trang hiển thị máy tính bảng

   

          có 0 trong tổng số 15 bạn chọn câu trả lời này

  Trang hiển thị cả máy tính xách tay và máy tính để bàn

   

          có 2 trong tổng số 15 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận