Bạn sẽ xác định tỷ lệ nhấp (CTR) cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của khách hàng như thế nào

11/06/2017    1.007    4.6/5 trong 5 lượt 
Bạn sẽ xác định tỷ lệ nhấp (CTR) cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của khách hàng như thế nào?
 

chia số lần nhấp mà quảng cáo nhận được cho số lần hiển thị mà quảng cáo nhận được

 

        có 22 trong tổng số 28 bạn chọn câu trả lời này

chia số lần hiển thị mà quảng cáo nhận được cho số lần nhấp mà quảng cáo nhận được

 

        có 3 trong tổng số 28 bạn chọn câu trả lời này

chia số lần hiển thị mà quảng cáo nhận được cho vị trí trung bình của quảng cáo

 

        có 2 trong tổng số 28 bạn chọn câu trả lời này

đánh giá số lần nhấp mà quảng cáo tích luỹ mỗi ngày

 

        có 1 trong tổng số 28 bạn chọn câu trả lời này

Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!
 

Bình luận

Giới thiệu

Tìm kiếm với Google

Liên kết

Mạng thư viện