Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Bạn sẽ xác định tỷ lệ nhấp (CTR) cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của khách hàng như thế nào

      3.102    4.6/5 trong 5 lượt 
  Bạn sẽ xác định tỷ lệ nhấp (CTR) cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của khách hàng như thế nào?
   

  chia số lần nhấp mà quảng cáo nhận được cho số lần hiển thị mà quảng cáo nhận được

   

          có 41 trong tổng số 52 bạn chọn câu trả lời này

  chia số lần hiển thị mà quảng cáo nhận được cho số lần nhấp mà quảng cáo nhận được

   

          có 4 trong tổng số 52 bạn chọn câu trả lời này

  chia số lần hiển thị mà quảng cáo nhận được cho vị trí trung bình của quảng cáo

   

          có 4 trong tổng số 52 bạn chọn câu trả lời này

  đánh giá số lần nhấp mà quảng cáo tích luỹ mỗi ngày

   

          có 3 trong tổng số 52 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận