Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Fran quyết định sử dụng lập lịch quảng cáo tuỳ chỉnh để quảng bá nhà hàng từ nông trại đến bàn ăn của mình

      3.131    4.6/5 trong 5 lượt 
  Fran quyết định sử dụng lập lịch quảng cáo tuỳ chỉnh để quảng bá nhà hàng từ nông trại đến bàn ăn của mình. Tại sao cô ấy chọn tuỳ chọn này ?
   

  Quảng cáo của cô ấy tạo 95% hoạt động kinh doanh vào ngày thứ Sáu, vì cô ấy muốn hiển thị quảng cáo nhiều hơn vào ngày hôm đó

   

          có 25 trong tổng số 30 bạn chọn câu trả lời này

  Cô ấy không muốn hạn chế hiển thị quảng cáo, bất kể nhà hàng mở cửa khi nào.

   

          có 4 trong tổng số 30 bạn chọn câu trả lời này

  Cô ấy không đủ tiền để chạy quảng cáo vào mọi thời gian trong ngày và vào tất cả các ngày trong tuần.

   

          có 1 trong tổng số 30 bạn chọn câu trả lời này

  Cô ấy đang sử dụng chiến dịch "Chuẩn"

   

          có 0 trong tổng số 30 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận