Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Bạn đang nghiên cứu chiến lược đặt giá thầu cho chiến dịch Mạng tìm kiếm

      3.202    4.6/5 trong 5 lượt 
  Bạn đang nghiên cứu chiến lược đặt giá thầu cho chiến dịch Mạng tìm kiếm. Nếu chi phí mỗi chuyển đổi cho thiết bị di động thấp hơn cho máy tính đề bàn, bạn có thể tối ưu hóa chiến lược đặt giá thầu như thế nào để tăng số lượng chuyển đổi?
   

  Tăng số lượng quảng cáo văn bản được tối ưu hóa cho thiết bị di động

   

          có 6 trong tổng số 44 bạn chọn câu trả lời này

  Giảm điều chỉnh giá thầu trên thiết bị di động cho chiến dịch

   

          có 1 trong tổng số 44 bạn chọn câu trả lời này

  Giảm số lượng quảng cáo văn bản được tối ưu hóa cho thiết bị di động

   

          có 4 trong tổng số 44 bạn chọn câu trả lời này

  Tăng điều chỉnh giá thầu trên thiết bị di động cho chiến dịch

   

          có 33 trong tổng số 44 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận