Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Chanara, một người quản lý tài khoản cao cấp tại đại lý kỹ thuật số lớn, muốn có một tài khoàn người quản lý advvords

      3.152    4.29/5 trong 7 lượt 
  Chanara, một người quản lý tài khoản cao cấp tại đại lý kỹ thuật số lớn, muốn có một tài khoàn người quản lý advvords. Những gì cô ấy có thể thực hiện được với tài khoản người quản lý mà cô ấy không thể thực hiện được với tài khoản cá nhân?
   

  Nâng cấp nhiêu tài khoản người quản lý

   

          có 0 trong tổng số 30 bạn chọn câu trả lời này

  Sử dụng một thông tin đăng nhập duy nhất cho tất cả tài khoản

   

          có 27 trong tổng số 30 bạn chọn câu trả lời này

  Truy cập Giao diện lập trình ứng dụng (API) của advvords

   

          có 1 trong tổng số 30 bạn chọn câu trả lời này

  Nâng cấp từng tài khoản adwords cá nhân

   

          có 2 trong tổng số 30 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận