Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Giá thầu trung bình của bạn là 10 đô la Mỹ và bạn đã bật giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột nâng cao (ECPC)

      1.705    4.6/5 trong 5 lượt 
  Giá thầu trung bình của bạn là 10 đô la Mỹ và bạn đã bật giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột nâng cao (ECPC). Già sử bạn chưa đặt điều chỉnh giá thầu, ECPC thể tăng giá thầu của bạn lên bao nhiêu khi adwords thấy phiên đấu giá có nhiều khả năng dẫn đến bán hàng hơn?
   

  11 đô la Mỹ

   

          có 1 trong tổng số 9 bạn chọn câu trả lời này

  12 đô la Mỹ

   

          có 1 trong tổng số 9 bạn chọn câu trả lời này

  13 đô la Mỹ

   

          có 7 trong tổng số 9 bạn chọn câu trả lời này

  14 đô la Mỹ

   

          có 0 trong tổng số 9 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận