Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Chi phí sản xuất sản phẩm của khách hàng của bạn là 50 đô la Mỹ và sản phẩm được bán với giá 150 đô la Mỹ

      2.987    4.6/5 trong 5 lượt 
  Chi phí sản xuất sản phẩm của khách hàng của bạn là 50 đô la Mỹ và sản phẩm được bán với giá 150 đô la Mỹ. Cô ấy đã bán được 10 chiếc và đã chi 700 đô la Mỹ vào chiến dịch adwords của mình. Bạn sẽ tính toán lợi tức đầu tư (ROI) của cô ấy như thế nào để giúp cô ấy hiểu được lợi ích của việc sử dụng adwords?
   

  1500 đô la Mỹ (doanh thu) / 1200 đô la Mỹ (chi phí + chi tiêu cho adwords)

   

          có 104 trong tổng số 136 bạn chọn câu trả lời này

  [1500 đô la Mỹ (doanh thu) – 1200 đô la Mỹ (chi phí + chi tiêu cho adwords)] / 1200 đô la Mỹ (chi phí + chi tiêu cho adwords)

   

          có 29 trong tổng số 136 bạn chọn câu trả lời này

  [1500 đô la Mỹ (doanh thu) -10 (số lượng sản phẩm được bán)] / 1200 đô la Mỹ (chi phí + chi tiêu cho adwords)

   

          có 2 trong tổng số 136 bạn chọn câu trả lời này

  [150 đô la Mỹ (giá bán) – 1500 đô la Mỹ (chi phí)] / 700 đô la Mỹ (chi tiêu cho adwords)

   

          có 1 trong tổng số 136 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận