Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Một nhà quảng cáo bán màn hình máy tính đang viết văn bản quảng cáo mới cho một nhóm quảng cáo hiện có

      3.093    4.5/5 trong 6 lượt 
  Một nhà quảng cáo bán màn hình máy tính đang viết văn bản quảng cáo mới cho một nhóm quảng cáo hiện có. Điều gì đáp ứng các yêu cầu về biên tập và tính chuyên nghiệp của adwords?
   

  MUA LCD giá cả phải chăng

   

          có 3 trong tổng số 24 bạn chọn câu trả lời này

  Màn hình giá rẻ, giá rẻ, giá rẻ

   

          có 1 trong tổng số 24 bạn chọn câu trả lời này

  Giảm giá 20-70% màn hình LCD

   

          có 20 trong tổng số 24 bạn chọn câu trả lời này

  Giao hàng LCD **miễn phí**

   

          có 0 trong tổng số 24 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận