Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Bạn muốn sử dụng adwords để quảng bá dịch vụ trông giữ chó của mình

      2.918    4.6/5 trong 5 lượt 
  Bạn muốn sử dụng adwords để quảng bá dịch vụ trông giữ chó của mình. Loại chiến dịch nào bạn có thể tạo để tiếp cận chủ sở hữu chó, cho dù họ đang tìm kiếm trên Google hay đang lướt trên trang web cung cấp thú cưng?
   

  Mạng hiển thị, nâng cao

   

          có 2 trong tổng số 24 bạn chọn câu trả lời này

  Mạng hiển thị có lựa chọn tìm kiếm

   

          có 2 trong tổng số 24 bạn chọn câu trả lời này

  Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị

   

          có 20 trong tổng số 24 bạn chọn câu trả lời này

  Mạng tìm kiếm, nâng cao

   

          có 0 trong tổng số 24 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Bình luận