Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Bạn có nhà nghỉ phục vụ ăn sáng ở miền nam nước Pháp và muốn nhắm mục tiêu khách du lịch nói tiếng Anh tìm phòng sau khi họ đã đến Pháp

      2.965    4.6/5 trong 5 lượt 
  Bạn có nhà nghỉ phục vụ ăn sáng ở miền nam nước Pháp và muốn nhắm mục tiêu khách du lịch nói tiếng Anh tìm phòng sau khi họ đã đến Pháp. Bạn nên nhắm mục tiêu ngôn ngữ gì và vị trí nào?
   

  Tiếng Anh; Hoa Kỳ

   

          có 0 trong tổng số 27 bạn chọn câu trả lời này

  Tiếng Anh; miền Nam nước Pháp

   

          có 4 trong tổng số 27 bạn chọn câu trả lời này

  Tiếng Pháp và tiếng Anh; bán kính 5 dặm xung quanh nhà nghỉ có phục vụ ăn sáng

   

          có 3 trong tổng số 27 bạn chọn câu trả lời này

  Tiếng Anh; bán kính 25 dặm xung quanh nhà nghỉ có phục vụ ăn sáng

   

          có 20 trong tổng số 27 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận