Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Báo cáo và chỉ số nào bạn nên phân tích để thấy được tần suất quảng cáo của khách hàng của bạn đang hiển thị trên kết quả tìm kiếm so với các nhà quảng cáo khác

      3.223    4.6/5 trong 5 lượt 
  Báo cáo và chỉ số nào bạn nên phân tích để thấy được tần suất quảng cáo của khách hàng của bạn đang hiển thị trên kết quả tìm kiếm so với các nhà quảng cáo khác?
   

  Chỉ số vị trí trung bình từ báo cáo mục dẫn đầu

   

          có 1 trong tổng số 39 bạn chọn câu trả lời này

  Dữ liệu nhóm quảng cáo mà bạn tùy chỉnh với Trình chỉnh sửa báo cáo

   

          có 1 trong tổng số 39 bạn chọn câu trả lời này

  Chỉ số tỷ lệ đầu trang từ Báo cáo thông tin chi tiết về phiên đấu giá

   

          có 36 trong tổng số 39 bạn chọn câu trả lời này

  Chỉ số vị trí trung bình của quảng cáo từ báo cáo tìm kiếm phải trả tiền và không phải trả tiền

   

          có 1 trong tổng số 39 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận