Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Một chủ cửa hàng đồ nội thất đang tạo chiến dịch adwords đầu tiên của mình

      2.789    4.42/5 trong 6 lượt 
  Một chủ cửa hàng đồ nội thất đang tạo chiến dịch adwords đầu tiên của mình. Cách tốt nhất để nhóm các sản phẩm của cô ấy là gì?
   

  Tách chúng thành các nhóm quảng cáo dựa vào những gì cô ấy nghĩ rằng sẽ bán tốt nhất trên Mạng tìm kiếm so vói Mạng hiển thị

   

          có 2 trong tổng số 37 bạn chọn câu trả lời này

  Tách chúng thành các nhóm quảng cáo với các chủ đề như giường sofa, giường ngoại cỡ và giường cỡ lớn

   

          có 34 trong tổng số 37 bạn chọn câu trả lời này

  Tạo một chiến dịch mới cho mỗi giường mà cô ấy bán tại cửa hàng cùa mình

   

          có 1 trong tổng số 37 bạn chọn câu trả lời này

  Nhóm chúng vào thành một nhóm quảng cáo duy nhất

   

          có 0 trong tổng số 37 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận