Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Xếp hạng chất lượng cao cho một quảng cáo có thể

      3.370    4.6/5 trong 5 lượt 
  Xếp hạng chất lượng cao cho một quảng cáo có thể:
   

  Tăng tần suất mọi người nhấp vào quảng cáo

   

          có 1 trong tổng số 21 bạn chọn câu trả lời này

  Nâng cao vị trí của quảng cáo

   

          có 20 trong tổng số 21 bạn chọn câu trả lời này

  Đạt được bằng cách tăng giá thầu

   

          có 0 trong tổng số 21 bạn chọn câu trả lời này

  Tăng giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột trung bình (CPC tr.bình)

   

          có 0 trong tổng số 21 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận