Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Hannah có một chương trình giảm giá. Trong quảng cáo của mình, cô ấy muốn bao gồm thời gian còn lại trong chương trình giảm giá

      3.231    4.6/5 trong 5 lượt 
  Hannah có một chương trình giảm giá. Trong quảng cáo của mình, cô ấy muốn bao gồm thời gian còn lại trong chương trình giảm giá. Cách tốt nhất để thực hiện điều này là gì?
   

  Lưu ý ngày giảm giá cuối cùng trong văn bản

   

          có 0 trong tổng số 19 bạn chọn câu trả lời này

  Sử dụng chức năng “Thời gian giảm giá”

   

          có 1 trong tổng số 19 bạn chọn câu trả lời này

  Chèn biểu tượng đồng hồ adwords trong mỗi quảng cáo

   

          có 1 trong tổng số 19 bạn chọn câu trả lời này

  Sử dụng chức năng “Đếm ngược”

   

          có 17 trong tổng số 19 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận