Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Theo dữ liệu của Google, trong số những người tiêu dùng tiến hành tìm kiếm địa phương trên điện thoại thông minh của họ

      3.388    4.6/5 trong 5 lượt 
  Theo dữ liệu của Google, trong số những người tiêu dùng tiến hành tìm kiếm địa phương trên điện thoại thông minh của họ, bao nhiêu người sau đó ghé thăm cửa hàng trong ngày?
   

  Khoảng 10%

   

          có 0 trong tổng số 18 bạn chọn câu trả lời này

  Khoảng 20%

   

          có 1 trong tổng số 18 bạn chọn câu trả lời này

  Khoảng 50%

   

          có 17 trong tổng số 18 bạn chọn câu trả lời này

  Gần như tất cả những ai sẵn sàng mua

   

          có 0 trong tổng số 18 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận