Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Đa số người tiêu dùng muốn quảng cáo được tùy chỉnh phù hợp

      2.755    4.6/5 trong 5 lượt 
  Đa số người tiêu dùng muốn quảng cáo được tùy chỉnh phù hợp với:
   

  Quốc gia hoặc quốc tịch

   

          có 1 trong tổng số 21 bạn chọn câu trả lời này

  Sở thích và mối quan tâm

   

          có 19 trong tổng số 21 bạn chọn câu trả lời này

  Nhóm tuổi

   

          có 0 trong tổng số 21 bạn chọn câu trả lời này

  Thành phố, mã zip hoặc vùng phụ cận liền kề

   

          có 1 trong tổng số 21 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận