Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Bạn đang theo dõi chuyển đổi trong một chiến dịch có ngân sách hạn chế

      3.588    4.6/5 trong 5 lượt 
  Bạn đang theo dõi chuyển đổi trong một chiến dịch có ngân sách hạn chế. Nếu bạn tăng giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) trong giới hạn ngân sách, kết quả nào có khả năng xảy ra nhất?
   

  Nhận nhiều chuyển đổi hơn trong khi chi trả trung bình cho mỗi chuyển đồi ít hơn

   

          có 0 trong tổng số 48 bạn chọn câu trả lời này

  Nhận được ít chuyển đổi hơn trong khi chi trả trung bình cho mỗi chuyển đổi nhiều hơn

   

          có 45 trong tổng số 48 bạn chọn câu trả lời này

  Nhận nhiều chuyển đổi hon trong khi chi trả trung bỉnh cho mỗi chuyển đổi nhiều hơn

   

          có 3 trong tổng số 48 bạn chọn câu trả lời này

  Nhận ít chuyển đổi hơn trong khi chi trả trung bình cho mỗi chuyển đổi ít hơn

   

          có 0 trong tổng số 48 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận