Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Một nhà quảng cáo bật đặt giá thầu chi phí mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu và nhận thấy rằng chuyển đổi giảm

      4.790    3.86/5 trong 7 lượt 
  Một nhà quảng cáo bật đặt giá thầu chi phí mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu và nhận thấy rằng chuyển đổi giảm. Điều gì có thể gây ra điều này?
   

  Giá thầu CPA mục tiêu cao hơn giá được đề nghị

   

          có 3 trong tổng số 73 bạn chọn câu trả lời này

  Chưa thêm đoạn mã theo dõi chuyển đổi vào trang web

   

          có 2 trong tổng số 73 bạn chọn câu trả lời này

  Giá thầu CPA mục tiêu thấp hơn giá được đề nghị

   

          có 68 trong tổng số 73 bạn chọn câu trả lời này

  Giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) thấp hơn giá được đề nghị

   

          có 0 trong tổng số 73 bạn chọn câu trả lời này

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận